Nyhedsbrev december 2021

Et Lille nyhedsbrev fra Skjørring Bylaugsbestyrelse

Først:
Juletravetur d. 11/12 kl. 13.00 ved kirken

Og derefter:
Arrangementer der ikke er i vores regi

1. punkt er:
Landsbyforum i Skanderborg har arrangeret et vælgermøde i Veng med fokus på landdistrikterne.
Vi er af Landsbyforum blevet bedt om at finde 3 spørgsmål til vælgermødet og har valgt:

  1. Hvad er kommunens erfaring med fleks tur, + tur og de andre tiltag til kollektiv trafik, prisen kontra de tidligere busser og hvor meget bliver det brugt? Og hvordan stiller kandidaterne sig til den begrænsede mulighed for at transporterer sig i landdistrikterne, uden adgang til bil?
  2. Hvordan stiller i jer til kommunens støjende vejbelægning tæt forbi bebyggelser i landområderne og gennem landsbyer?
  3. Hvordan stiller i jer til mulighed for støtte til vedligehold af fællesarealer i landsbysamfund? F.eks byparker, shelterområder, gadekær, fælles pladser, legepladser, rabatter med blomster m.m

2. punkt er:
Skanderborg Kommune inviterer til tidlig dialog om etablering afsolcelleparker ved Låsby og Sjelle.

Møderne afvikles der, hvor solcellerne ønskes placeret, så det er muligt at tage omgivelsernei betragtning samtidig.

Møderne afvikles torsdag den 28. oktober 2021. Ved Wedelslund, Sjelle kl. 17.00-18.00

Tag tøj på efter vejrforholdene, da der vil være begrænset mulighed for at søge læ.

Af hensyn til forplejning og mødernes logistiske afvikling, beder vi dig om at tilmelde dig via linket herunder inden 27/10-21 kl. 12:00.
https://skanderborg.nemtilmeld.dk/1556/

Og til sidst, noget andet:

Skanderborg Kommune har nu ansat Helle Friis som landdistriktskoordinator. Kommunen har valgt at kalde det en borgerguide. Borgerguiden er bindeled mellem de organiserede interessenter i landsbyer, byer og Skanderborg Kommune.

Borgerguiden kan være med til at understøtte en tidlig dialog for at hjælpe ildsjælene, hvor der kan være spørgsmål omkring projekterne, sparring på problemer og udfordringer, så de gode ideer kan realiseres.

Maj og Bent er bestyrelsens kontaktpersoner til kommunen. Bent vil kontakte kommunen angående fartmåling og støjmåling.

Maj har haft kontakt til Skanderborg forsyning om kloaksepareringen. Separeringen er blevet udskudt til 2022, hvor de påbegynder etableringen af regnvandsbassinet og hovedledningen til byen. De forvender at begynde med separeringen i byen i slutningen af 2022 eller starten af 2023 og de har lovet at informere i god tid inden.

Bestyrelsen har kigget lidt på foreningens økonomi.
Vi er nået frem til at vi bruger ca. 10.000 kr. om året på drift af bypark og til arrangementer. Det svarer til 40 medlemmer.
I år har vi til dato 30, så enten skal vi ud at finde flere, der vil støtte foreningen ved sponsorstøtte eller medlemsindbetaling.

Vi har kontaktet Helle Friis, om der er muligheder for hjælp fra kommunen. Hun vil undersøge det og vende tilbage i løbet af et par uger.