Indkaldelse til Generalforsamling i Bylauget og forsamlingshuset d. 30-5 kl. 14.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det af bestyrelsen godkendte og reviderede regnskab.
  4. Formanden fremlægger aktivitetsplan og budget for det kommende år, her under godkendelse af forslag til kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i.h.t. § 6
  6. På valg Bent Kristensen, Thomas Nielsen, John Brandt, Maj Bjerno. Udtrådt Marlene Hedegaard.
  7. Suppleanter Paolo R. Torquati, Henrik Olesen udtrådt
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Emner til debat.
  10. Indkomne forslag.

Hvor det bliver afholdt, kommer an på restriktionerne

Vi vil sørge for et let tragtement.