Sket i huset siden sidst…

GE Fibernet har sponseret en internet installation in huset, så der er nu mulighed for at komme på wifi ved aftale med udlejeren.

Vi vil også lige gøre opmærksom på at huset kan lånes ud til offentlige arrangementer af beboerne i Skjørring, mod betaling af varme og rengøring.

Der er blevet slået græs omkring forsamlingshuset, men den tørre sommer gør, at det er lidt længe om at komme op. Når græsset er klar, har vi opmagasineret 2 stk nyindkøbte bordbænkesæt og nogle nye træer der står klar til plantning.

Hvad bestyrelsen vil arbejde med resten af året:

Der vil blive holdt to bestyrelses møder, hvor resten af året vil blive drøftet.

Der er blevet nedsat et udvalg bestående af bestyrelsen og Steen Lund Thomsom som skal se på vores vedtægter. Ved generalforsamlingen i januar blev man enige om, at den ikke var helt tidssvarende, så den vil nu blive rettet til og præsenteret ved næste generalforsamling og sat til afstemning.

Der skal laves en plan for udskiftning af taget på huset, da det er utæt nogle steder. Vi skal bruge en del penge, og vi vil i den forbindelse søge midler fra banker og fonde, vi vil måske også gå tiggergang hos borgerne i Skjørring.

Så hvis du ønsker at støtte forsamlingshuset og gi’ et bidrag til det nye tag, henvend dig til et bestyrelsesmedlem.