Bestyrelsen i Skjørring Forsamlingshus består af:

  • Ivan Jørgsen
  • Peter Hansen
  • Michael Østergaard
  • Nikolaj Nielsen
  • Lene Hansen

Suppleanterne er:

 • Helle Hougaard