HUSORDEN I SKJØRRING BYPARK

INTRO

Vores grønne plet er til for os alle og til for at blive brugt. Derfor er det vigtigt, at vi hver især tager hensyn til hinanden og passer på området og dets indretning. 

Alle er velkomne til at opholde sig i byparken uden nærmere tilladelse. Der skal vises hensyn til naboer under opholdet. Når man forlader stedet, skal der være ryddet op og man skal efterlade stedet, som man selv ønsker at forefinde det. Man må gerne samle skrammel op, som er blæst ind i oasen, når man ser det.

GRILL OG BÅL 

Det er tilladt at lave bål eller have anden form for åben ild på området. Der må dog ikke laves bålsteder ud over dem, som findes. Ellers skal bål holdes i de bålfade, som er på stedet.

Du må gerne grille. Grillene er til fri afbenyttelse. Tag selv gas med til gasgrill og kul til kulgrill.

Der kan købes brænde ved booking i forbindelse med private fester.

HUSDYR

Det er tilladt at have husdyr på fællesarealerne, undtaget boldbanen. Hunde skal være under 100% kontrol og helst snor. Efterladenskaber skal i pose og med hjem.

BØRN OG LEG

Alle børn er velkomne. Husk at have det sjovt. Ophold er på eget ansvar.

Legesager samles og medtages eller efterlades i kasse bag bålhus. (Dør er åben).

ARRANGEMENTER

Du må gerne holde en fest, konfirmation eller reception i byparken. Du skal booke enten bålhus, shelter eller begge, hvis du gerne vil sikre dig, at de er dig der har brugsretten.

Ved arrangementer gælder husordenens regler for støj, grill mv. som normalt.  

Det er dig som arrangør, der har ansvar for, at dine gæster overholder husordenen.

BOOKING

Booking foregår ved at kontakte Maj Bjerno – 61 86 14 11 eller bjernodath@gefiberpost.dk

Der kan lejes forskelligt udstyr: Vanddunk, gryder og brændekløver etc.

Booking har en start og en slut tid/dato. Stedet skal forlades i total opryddet tilstand. Alle bål skal være vandslukket, alt skrald skal medtages og alle fejl og mangler skal meldes til ovenstående.

Affald kan smides i affaldsbeholder ved forsamlingshus. Det koster et gebyr at lade det ligge samt ikke at sortere i 2 fragmenter: Restaffald og emballage. (250,- ved fejl)

Må du få et fantastisk ophold – husk det er vores alles – så pas på det.

Vel mødt – Bestyrelsen for Skjørring Bylaug.