Skjørring Bylaug er en aktiv forening, som varetager Skjørrings interesser, værne om landsbyens værdier og tilbyde hyggeligt samvær.

Skjørring bylaug er en forening i byen, bygget på fundamentet af den gamle beboerforening. Bylauget kom på benene efter, at der opstod behov for et beboermøde omkring daværende Galten kommunes forslag til strategiplan 2003.
Det viste sig ved dette møde, at der er stor interesse for, hvad der sker i og omkring vores by.

Der blev kort tid efter beboermødet afholdt generalforsamling i beboerforeningen.
En bestyrelse blev valgt, udvalg blev nedsat og mange mennesker meldte sig til at hjælpe med til at få en sådan forening til at fungere. Der var i det hele taget en rigtig god stemning.

I marts 2004 blev der afholdt en ny generalforsamling. På denne blev “Legepladsens venner” optaget som udvalg og flere personer meldte sig i det nyoptagne udvalg og til de allerede eksisterende udvalg.

Mange engagerede mennesker arbejder allerede i foreningens forskellige udvalg. Alle udvalgene er baseret på folks eget engagement og interesse. Hvis der er et eller flere af dem, som du brænder for, skal du blot kontakte en af personerne fra udvalget eller udvalgene.

Du kan starte dit eget udvalg uden at skulle involveres i andre dele af foreningens arbejde. Det skaber frihed til at gøre en forskel med de ting, som har præcis din interesse. Ved etablering af et nyt udvalg, vil bestyrelsen selvfølgelig være behjælpelig.