Skjørring Bylaug inviterer til Midsommerfest
d. 19. juni 2021 kl. 16.00

I Skjørring forsamlingshus, Kirkevej 20, 8464 Galten

Tilmelding her

Med venlig hilsen
Skjørring Bylaug